שום קולמן באר שבע, 5-10-2007 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Allium kollmannianum