שום קולמן דימונה, 25-5-2007 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Oz Golan  
 
Allium kollmannianum