קנה קוצני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Pharagmites frutescens