קנה קוצני בשרון באזור רווי מים בחורף, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pharagmites frutescens