לפתית מצויה יער בן שמן, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Hirschfeldia incana