לחך גלילני תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Plantago cylindrica