לחך גלילני תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Plantago cylindrica