אביבית בינונית תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Erophila praecox