אביבית בינונית חרשים, 1.09 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Erophila praecox