סומקן מעוצה תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Onosma frutescens