כתלית זעירה תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Parietaria alsinifolia