כתלית זעירה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Parietaria alsinifolia