כנפון זהוב
כף-אווז ריחנית
כרפסית עדינה
כשות השדות
לבדן פנסילבני
לחן לביד
ליבן משולש
לכיד הנחלים
לכיד קוצני
לנטנה ססגונית
לעוסית מטפסת
לפופית כפנית
לפופית משולשת
מלוח לינדלי
מלוח מילר
מלוח ספוגי
משנצת הדורה
ניסמנית טקסס
נר-הלילה הורוד
נר-הלילה החופי
נר-הלילה המפוצל