הר הכרמל צמח השדה אם זה כרמל- רק בישראל הר הכרמל
צמחי הכרמל הר הכרמל ישוב לפרוח ולהיות ירוק כתמיד

אתר צמח השדה וקק"ל מגישים לכם את הפרחים והעצים שישובו לפרוח בכרמל. צומח הכרמל מורגל בשרפות והוא כבר הולך ומתחדש.
השרפה הנוראה כילתה את נוף הצמחים שאנו רואים מעל לפני הקרקע, אבל מתחתם טמונים מקורות ההתחדשות של הצמחים, והם יתעוררו מיד לאחר הגשם הראשון. חלקם יצמחו מהר יותר והאחרים לאט יותר אך הם יפרחו ויקשטו שוב את אותו הנוף שלמדנו לאהוב.

ניתן להקליק על התמונות לקבלת תיאור מלא של הצמח.
צמחי הכרמל פרחי הכרמל
 
| שתף
עיצוב:
יפעת נרינסקי
בניית אתרי אינטרנט


 

 אלון מצוי קיסוסית קוצנית חטמית זיפנית רימונית הלוטם לוטם שעיר נץ-חלב צרפתי פרע מסולסל דבורנית גדולה דבורנית נאה פשתה שעירה רומוליאה צידונית אורן ירושלים אשבל מופסק דבקה משולשת גרניון הפקעות סיתוונית היורה יקינתון מזרחי איריס ארצישראלי אוג הבורסקאים רתמה קוצנית אפון קיפח קטלב מצוי פרג הכרמל אלון התבור חבלבל סורי בוצין אופקי אחירותם החורש אשבל ארצישראלי ספלול מטפס דמומית ארצישראלית חפורית קטנה זלזלת הקנוקנות בר-גביע חלק רתמה קוצנית אלה ארצישראלית סחלבן החורש מציץ סורי קוציץ סורי רומוליא הצידונית עצבונית החורש כרמלית נאה זלזלת מנוצה כליל החורש אפון קיפח אפון קיפח קטלב מצוי אשבל מעורק דבורנית דינסמור חלבלוב  מגובשש קוציץ סורי פיגם מצוי קק"ל צמח השדה דבורנית דינסמור סיתוונית היורה יקינתון מזרחי גרניון הפקעות בר-גביע חלק דבורנית זהובה אברה ארוכת-עלים יערה איטלקית סחלב פרפרני אשבל ארצישראלי זלזלת הקנוקנות בן-סחלב צריפי פעמונית קיפחת סחלב נקוד שנק החורש ערבז סוככני דם מכבים אדום שושן צחור