קורנית מקורקפת תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Coridothymus capitatus