קידה שעירה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Calicotome  villosa