לוטם שעיר תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Cistus creticus