חטמית עין הפרה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avraham Plotnitzky  
 
Alcea acaulis