אחירותם החורש תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Spartium junceum