עירית גדולה , אפריל תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Asphodelus ramosus