ער אציל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Laurus nobilis