ציבורת ההרים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Dactylis glomerata