ציבורת ההרים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Dactylis glomerata