פרג אגסני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yair Kerlitz  
 
Papaver  umbonatum