אלה אטלנטית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Gil Brener  
 
Pistacia atlantica