בן-חצב יקינתוני תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Scilla hyacinthoides