שרביטן מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Ephedra foeminea