קחוון מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Anthemis  pseudocotula