חרצית עטורה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Chrysanthemum coronarium