דודא רפואי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Mandragora autumnalis