דודא רפואי גליל תחתון, אפריל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Mandragora autumnalis