פטל קדוש תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Rubus  sanguineus