עיריוני צהוב רמת הגולן, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Shuki Apple  
 
Asphodeline lutea