נורית אסיה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ranunculus asiaticus