קידה שעירה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Calicotome  villosa