קיפודן מצוי יער בן שמן, 6-09 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Echinops adenocaulos