חרצית השדות תמונה קודמת  © Photo: Olga Kleinrman  
 
Chrysanthemum segetum