ער אציל גן בוטני אוניברסיטת תל אביב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Moshe Peri  
 
Laurus nobilis