פשתה מצויה יער בן שמן, מרץ תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Linum nodiflorum