מרוות ירושלים תמונה קודמת  © Photo: Roee Kantor  
 
Salvia hierosolymitana