זלזלת הקנוקנות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Clematis cirrhosa