קורנית מקורקפת תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Coridothymus capitatus