קיפודן מצוי תל גימזו תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Echinops adenocaulos