דודא רפואי , פברואר תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Mandragora autumnalis