קיסוס החורש תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Hedera helix