אשחר מנוקד ליד בית ג'אן תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Rhamnus punctata