בוצין מפורץ שוהם, מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Verbascum sinuatum