אשחר מנוקד תמונה הבאה  © Photo: Gavri Sion  
 
Rhamnus punctata