קדד בירותי תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Astragalus berytheus