נורית אסיה , 3-08 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Giora Pinhasi  
 
Ranunculus asiaticus